LEGO® Learning System

Predstavujeme výukový systém LEGO® Learning System

Znovu sa zamyslime nad efektívnosťou učenia STEAM a vytvorme v triede radosť s LEGO® Learning Systémom, ktorý je intuitívny, inkluzívny a vysoko prispôsobivým praktickým výukovým systémom. Ukazuje cestu k rozvoju schopností študentov do budúcna a robí z nich sebavedomých celoživotných študentov tým, že im poskytuje neobmedzené možnosti praktického a hravého učenia STEAM.

 

LEGO® Learning System je celý rad riešení, ktoré bez problémov spolupracujú a poskytujú študentom všetkých vekových kategórií pútavé a praktické výukové programy STEAM. Kombinuje štandardne zladené jednotky osnov, kostky LEGO, jednoduchý progres kódovania, inteligentný hardvér a profesionálny vývoj a tiež vytvára neobmedzené možnosti pre hravé učenie STEAM.

a

 

Vezmime študentov na cestu učenia
Rok po roku študenti rozširujú, uplatňujú a prehlbujú svoje vedomosti pomocou konceptov STEAM. Budujú rostúcu sofistikovanosť, nezávislosť a plynulosť v praktickom prístupe k problémom a rozvíjajú efektívne návyky systematickej kreativity, kritického myslenia, spolupráce a komunikácie.
a

 

Prepojené riešenia, ktoré fungujú bez problémov spoločne
Ľahko použiteľný výukový systém LEGO® ponúka riešenia, ktoré fungujú s technikou i bez nej. Implementujme celý systém naraz alebo postupne pristupujme k jednotlivým riešeniam.
a

 

a

           Je čas prehodnotiť učenie

 

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie