Ponuka LEGO Education pre základné, stredné a vysoké školy

NOVINKA ROKU 2019 - Stavebnica 45025 Coding Expres Viac informácií nájdete tu

NOVINKA ROKU 2019 LEGO® Education SPIKE™ Prime Viac informácií nájdete tu
cara

 

logo_LE Prírodné vedy, technika, technológia a matematika - vzdelávane STEM

cara

 

picture

LEGO® Education pomáhá starším žiakom a študentom osvojiť si kritické myslenie, tj. schopnosť odôvodnene posudzovať a vyhodnocovať získané informácie, vytvárať si zručnosti nevyhnutné pre digitálnu budúcnosť.

 

Ponukou nadväzuje na aktívny "Hands-On" prístup k vzdelávaniu v odboroch prírodné vedy (Science), technika, technólogie (Technology, Engineering) a matematika (Mathematic) - vzdelávanie STEM, obohatené o priemyselný a umelecký design vrátane rozvoja schopností formulovať myšlienky a prezentovať ich. Aktivity rozvíjajú schopnosti tímovej spolupráce, komunikácie, tvorivosti a kritického myslenia pri riešení problémov.

cara

 

 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

 • Simulácia vedeckého výskumu
 • Návrh konštrukcie
 • Modelovanie
 • Programovanie
 • Skúmanie
 • Riešenie problému
 • Tímová spolupráca
 • Kritické myslenie
 • Prezentácia výsledkov

cara

 

Pre STEM vzdelávanie žiakov a študentov staršieho školského veku ponúkame:

Oficiálna podpora LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 od ďalších výrobcov:


cara

NOVINKY ROKU 2019 

Stavebnica 45025 Coding Expres viac informácií nájdete tu

Stavebnica 45678 SPIKE Prime viac informácií nájdete tu

logo_LE LEGO® Education je samostatnou vzdelávacou divíziou spoločnosti LEGO Group. Bližšie informácie získate na stránkach výrobcu https://legoeducation.com
LEGO Education, vlastní teóriu učenia so súpravami a metodickými materiálmi, podporuje organizované vzdelávanie na celom svete.

cara

 

logo_EDUXE EDUXE Slovensko, s.r.o. je autorizovaný distribútor LEGO® Education v Slovenskej republike
EDUXE Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou akreditovanou MŠVVaŠ SR

cara

 

 

Podpora kreativity od LEGO® Education

 • Kreativita je vrodenou schopnosťou
 • Každý môže býť kreatívny
 • Tvorivé schopnosti má každý

"Logika vás dostane z A do Z.
Predstavivosť vás dostane všade."

(Albert Einstein)

cara

 

Ponuka LEGO® Education podľa cieľovej skupiny:

 

LE pre predškolský vek

LE pre mladší školský vek

LE pre starší školský vek

cara

 

Katalógy LEGO Education na stiahnutie:

 

Ponuky EDUXE na stiahnutie:

 

navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog
Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek

cara

 

Internetová prezentácia našich partnerov a doporučené weby:

 

Oficiální stránky LEGO Education DK

EDUXE Bratislava

National Instruments (USA) k robotice LEGO MINDSTORMS Education

Podpora robotiky LEGO MINDSTORMS Education a WeDo

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Vernier

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Mindsensors

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od HiTechnic

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education

FLL

 

NXT ZUC

LEGO MINDSTORMS Education na Slovensku

České forum AFOLs

FIRST LEGO League Robotická Liga

Prihlásenie