Ponuka LEGO® Education pre základné, stredné a vysoké školy

NOVINKA ROKU 2019 LEGO® Education SPIKE™ Prime Viac informácií nájdete tu
cara

l

Prírodné vedy, technika, technológia a matematika - vzdelávane STEM

cara

 

picture

LEGO® Education pomáhá starším žiakom a študentom osvojiť si kritické myslenie, tj. schopnosť odôvodnene posudzovať a vyhodnocovať získané informácie, vytvárať si zručnosti nevyhnutné pre digitálnu budúcnosť.

 

Ponukou nadväzuje na aktívny "Hands-On" prístup k vzdelávaniu v odboroch prírodné vedy (Science), technika, technólogie (Technology, Engineering) a matematika (Mathematic) - vzdelávanie STEM, obohatené o priemyselný a umelecký design vrátane rozvoja schopností formulovať myšlienky a prezentovať ich. Aktivity rozvíjajú schopnosti tímovej spolupráce, komunikácie, tvorivosti a kritického myslenia pri riešení problémov.

cara

 

 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

  • Simulácia vedeckého výskumu
  • Návrh konštrukcie
  • Modelovanie
  • Programovanie
  • Skúmanie
  • Riešenie problému
  • Tímová spolupráca
  • Kritické myslenie
  • Prezentácia výsledkov

cara

 

Pre STEM vzdelávanie žiakov a študentov staršieho školského veku ponúkame:

Oficiálna podpora LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 od ďalších výrobcov:

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie