News EDUXE

cara

 

logo_EDUXE Aktuálne informácie EDUXE pre užívateľov LEGO® Education

cara

codeCodeWeek 5. - 20. októbra 2019. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je zábavným a aktívnym spôsobom každému priblížiť programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Zorganizujte akciu alebo se k nejakej pripojte. Naučiť sa programovať nám pomáha chápať rýchlo sa meniaci svet okolo nás, lepšie porozumieť tomu, ako fungujú technológie, rozvíjať zručnosti a schopnosti potrebné ku skúmaniu nových myšlienok a inovovácií. Viac informácií nájdete na: https://codeweek.eu/
fppPOZÝVAME VÁS NA FESTIVAL FUTURE PORT PRAGUE V dňoch 10 - 11. septembra 2019 bude Festival FUTURE PORT PRAGUE a my tam nebudeme chýbať ! Budeme radi, keď sa zastavíte u nás na stánku, kde okrem iného predstavíme nový produkt od LEGO Education - SPIKE™ Prime Základnú súpravu. Tešíme sa na Vás team EDUXE ! Viac informácií nájdete na www.futureportprague.com

DidInfo 2019 Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky 3.-5. apríl 2019, UNIVERZITA MATEJA BELA
Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky, Banská Bystrica

Príspevok: Robotické modely s LEGO WeDo 2.0 v treťom a štvrtom ročníku, Autori: Michaela Veselovská, Zuzana Kubincová, Karolína Mayerová, KDMFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave


"V príspevku sa zaoberáme implementáciou robotickej stavebnice LEGO WeDo 2.0 do primárneho vzdelávania. Podrobnejšie sa venujeme úvodnej aktivite vytvorenej pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Na základe kvalitatívnej analýzy dát sme objavili niekoľko rozdielov pri tvorbe prvých vlastných robotických modelov medzi žiakmi jednotlivých ročníkov. Zistili sme odlišnosti z hľadiska stavby, programovania i prezentovania
modelov. Naše zistenia z úvodnej, ale i ďalších aktivít plánujeme porovnávať so zisteniami taiwanských výskumníkov, s ktorými spolupracujeme na testovaní aktivít vytvorených s danou robotickou stavebnicou. Výsledky analýz plánujeme porovnať i z pohľadu odlišného kultúrneho zázemia a prispôsobiť ich obom národným kurikulám tak, aby mohli byť súčasťou bežnéhoprimárneho vzdelávania."

Michaela Veselovská, Zuzana Kubincová, Karolína Mayerová, KDMFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 192-196

Príspevok: Použití Lego Mindstorms jako platformy pro výuku robotiky za pomoci Linuxu a Pythonu, Autori: Jiří Pech, Milan Novák
ÚAI PřF Jihočeská univerzita, České Budějovice

"Lego Mindstorms má nezastupitelnou roli ve výuce informatiky, programování a robotiky od základních škol po univerzity. Bohužel je mezi vyučujícími povětšinou známa, pouze možnost programování pomocí grafického nástroje ROBOLAB založeném na LabVIEW, spočívajícím v přetahování a umísťování bloků na obrazovce. Touto metodou mnozí pedagogové na vyšších stupních škol zejména technických ať právem, či neprávem pohrdají. Málokdo z nich však alespoň tuší, že na cihličce (Lego Brick), kteráskrývá řídící počítač Lego Mindstorms lze použít plnohodnotný Linux, který je vlastně upravený Debian. A navíc jeho použitímnení nijak dotčen původní firmware, takže je možné stále pracovat s Lego cihličkou jako dříve."

Jiří Pech, Milan Novák ÚAI PřF Jihočeská univerzita, České Budějovice

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/  vo výstupoch ZBORNÍK str. 110-114

Workshop: Uvádzame vedu do života s robotikou LEGO ® Education WeDo 2.0, Lektor: Jana Ferencová, Mária Večeríková, EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava

"LEGO® Education WeDo 2.0 prináša realitu jednoduchého modelovania a programovania robotov do nižších tried základných škôl . LEGO®Education WeDo 2.0 nielen inšpiruje a podporuje žiacku predstavivosť v oblasti vedy a techniky, ale prináša tiež rozvoj kritického myslenia, schopností riešiť problémy a v neposlednom rade podporuje komunikáciu a spoluprácu žiakov vtriede. Kombináciou konštrukčných dielov LEGO s počítačovým rozhraním, senzormi a motormi, ovládanými užívateľsky príjemným programovacím prostredím, spoločne so žiackymi projektami a metodickými materiálmi pre učiteľov zvyšuje záujem žiakov o vedu a techniku."

Jana Ferencová, Mária Večeríková, EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 224

Workshop: Osvedčené úlohy na krúžku robotiky pre LEGO Mindstorms EV3, Lektor: Angelika Haneszová, Ústav informatiky PF UPJŠ Košice

"Robotická stavebnica LEGO Mindstorms Education EV3 je výborným a osvedčeným nástrojom pre žiakov na objavovanie poznatkov a zručností o konštrukcii vlastných modelov a programovania v detskom programátorskom prostredí. Práca s LEGO stavebnicou rozvíja manuálne a technické zručnosti, bádateľské spôsobilosti a taktiež aj dimenzie informatického myslenia a aj schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie."

Angelika Haneszová, učiteľka a dlhoročná trénerka svetovo úspešných študentov

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 220

 

NOVINKA ROKU 2019 !

PREDSTAVUJEME VÁM 45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime Základnú súpravu .
45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime Základná súprava je výukový nástroj pre učenie STEAM 6. - 8. ročníkov základných škôl. Prosim, nahliadnite a predstavujeme tu Predobjednávky prijímame tu

Podpora na stránkach výrobcu www.LEGOeducation.com

45025NOVINKA ROKU 2019 ! STAVEBNICA 45025 CODING EXPRESS

Sada obsahuje 234 DUPLO dielov vrátane karty s 5 aktivitami a 6 kariet s námetmi na 12 modelov.

Stavebnica Coding Express umožňuje deťom preskúmať začiatky koncepcie kódovania tým, že uvedú klasický vlak do života s akčnými kockami spolu s voliteľnou aplikáciou. Toto univerzálne riešenie pomáha deťom rozvíjať schopnosti, ako je dôvera, spolupráca a tvorivosť a podporuje vzdelávanie STEAM.

Súpravu si môžete objednať  tu

LEGO® Education Mimoriadna ponuka Jar a Leto 2019

Sebaistota vo vzdelávaní podľa Harrisa Polla: Harris Poll bol menovaný spoločnosťou LEGO® Education, aby urobil on-line prieskum medzi študentami, rodičmi a učiteľmi z 5 globálnych trhov. Kľúčom k pochopeniu: Nedostatok sebaiistoty bráni študentom v učení. Pre budovanie sebaistoty a zlepšenia výsledkov vzdelávania, ktoré pripravuje študentov na budúcnosť, výrazne pozitívne ovplyvňuje učenie sa vlastnými rukami.

Ku každému produktu ponúkame hodnotný balíček zdarma. Viac informácií se dozviete tu

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Update - Nový programovací jazyk EV3 MicroPython

Nový programovací jazyk EV3 MicroPython je v súčasnosti štandardom pre obsah mnohých učebných osnov stredných škôl. Jedná sa o optimalizovanú verziu Pythona pre mikroprocesory, umožňuje študentom získať schopnosti priamo aplikovateľné v reálnom programovaní v Pythone. Viac informácií o MicroPythone a EV3 nájdete tu.

Pozrite si týchto sedem úžasných stredoškolských lekcií určených pre MicroPython a EV3 tu.

  lego

Aktualizácia aplikácie WeDo 2.0
Aktualizácia aplikácie WeDo 2.0 na všetkých zariadeniach pre všetky jazyky.
Čo majú spoločné slimák, ventilátor, satelit a špionážny robot? Tieto 4 jednoduché aktivity sú súčasťou poslednej aktualizácie aplikácie WeDo 2.0 na všetkých zariadeniach pre všetky jazyky. Každá činnosť trvá 10-15 minút a umožňuje učiteľom a študentom používať WeDo 2.0 rýchlo a jednoducho.
Potrebný download k aktualizácii softvéru nájdete «tu»

cara

 

lego LEGO MINDSTORMS® Education EV3 - Aktualizácia softwaru
Aktualizácia softwaru pre LEGO MINDSTORMS® Education EV3 je teraz  k dispozícii pre všetky jazyky na všetkých platformách pre  EV3 Lab a EV3 programovací software (Mac, Windows, iOS, Android, Win10 a Chromebook). Noví i súčasní užívatelia nájdu v aktualizácii softwaru mnoho zaujímavých a užitočných informácií vrátane návodov a videí ako sa zoznámiť s LME EV3.
Pokiaľ už máte nainštalovaný software EV3 k aktualizácii softwaru je nutná preinštalácia.
Potrebný download k aktualizácii softwaru nájdete «tu»

cara


cara

Robotická stavebnica 45025 Coding Expres pre predškolákov, viac informácií nájdete tu

Nová robotická stavebnica 45678 SPIKE Prime pre 6.-8. ročník ZŠ je už v predaji, viac informácií nájdete tu

logo_LE LEGO® Education je samostatnou vzdelávacou divíziou spoločnosti LEGO Group. Bližšie informácie získate na stránkach výrobcu https://legoeducation.com
LEGO Education, vlastní teóriu učenia so súpravami a metodickými materiálmi, podporuje organizované vzdelávanie na celom svete.

cara

 

logo_EDUXE EDUXE Slovensko, s.r.o. je autorizovaný distribútor LEGO® Education v Slovenskej republike

EDUXE Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou akreditovanou MŠVVaŠ SR

cara

 

Sebaistota vo vzdelávaní podľa Harrisa Polla: Harris Poll bol menovaný spoločnosťou LEGO® Education, aby uskutočnil on-line prieskum medzi študentami, rodičmi a učiteľmi z 5 globálnych trhov.
Kľúč k pochopeniu: Nedostatok sebaistoty bráni študentom v učení. Pre budovanie sebaistoty a zlepšenie výsledkov vzdelávania, ktoré pripravuje študentov na budúcnosť, potrebujeme praktické učenie.

 

c

 

LEGO® Education slaví 40 rokov, kedy zmenili spôsob výučby detí a ukázali nové riešenie pre vyučovanie predmetov STEAM (věda, technologie, technika, umění a matematika). Článok súvisiaci s týmto výročím nájdete tu

 

c 

 

 

Podpora kreativity od LEGO® Education

  • Kreativita je vrodenou schopnosťou
  • Každý môže býť kreatívny
  • Tvorivé schopnosti má každý

"Logika vás dostane z A do Z.
Predstavivosť vás dostane všade."

(Albert Einstein)

cara

 

Ponuka LEGO® Education podľa cieľovej skupiny:

 

LE pre predškolský vek

LE pre mladší školský vek

LE pre starší školský vek

cara

 

Katalógy LEGO Education na stiahnutie:

 

Ponuky EDUXE na stiahnutie:

 

navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog
Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek

cara

 

Internetová prezentácia našich partnerov a doporučené weby:

 

Oficiální stránky LEGO Education DK

EDUXE Bratislava

National Instruments (USA) k robotice LEGO MINDSTORMS Education

Podpora robotiky LEGO MINDSTORMS Education a WeDo

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Vernier

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Mindsensors

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od HiTechnic

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education

FLL

 

NXT ZUC

LEGO MINDSTORMS Education na Slovensku

České forum AFOLs

FIRST LEGO League Robotická Liga

č

 Odkazy :

u d s h
s k n f

 

 

Prihlásenie