News EDUXE

a Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch spoločnosť LEGO Education s potešením podporuje účasť na Týždni programovanie EÚ - od 10. do 25. októbra https://codeweek.eu/ - tento rok sa skutočne kreatívnym odkazom na SPIKE Prime!
Samozrejme máte skvelú príležitosť zúčastniť sa tohto projektu, kde hlavnú prím hrá LEGO Education SPIKE Prime break dance model - pozrite sa na lekciu, ktorá je tiež súčasťou oficiálneho sprievodca týždňom programovanie EÚ tu: https://education.lego.com/en-gb / lessons / prime-life-hacks / break-dance # lesson-plan
Ak sa školy zúčastní a nahrajú svoje aktivity na mapu a tiež na Instagramový odkaz @CodeWeekEU, majú šancu vyhrať cenu.

 

a Ponúkame školenie pre učiteľov presne podľa štandardov a filozofie LEGO Education Teacher Academy pre všetky podporované produkty LEGO Education v slovenskom, prípadne v anglickom jazyku.Lektorom je vysokoškolský pedagóg pán Mgr. Pavel Petrovič, PhD, mnohoročný spolupracovník s Certifikátom Teacher Academy spoločnosti LEGO Education. Absolventi školenia získajú certifikát LEGO Education.
Témy školení nájdete v tomto LEGO Education katalógu
Počet účastníkov na jednom školení je 6 - 12 osôb a dĺžka školenia je 6 hod. Bližšie informácie na eduxe@eduxe.sk nebo na tel.0905 581 454

 

 

a

Dobrodružstvo CoderZ s LEGO® Education SPIKE ™ Prime

CoderZ v spolupráci s LEGO® Education prináša online vzdelávací zážitok LEGO® Education SPIKE ™ Prime, ktorý je teraz k dispozícii všetkým študentom prostredníctvom simulačného prostredia CoderZ.

Na podporu študentov z celého sveta, ktorých sa týka uzatvorenie škôl COVID-19, poskytujú CoderZ a LEGO Education bezplatný prístup k CoderZ Adventure na SPIKE Prime do 30. septembra 2020.

 

 

Nadácia LEGO nedávno zverejnila výsledky päťročnej štúdie o nedostatočne využívanom potenciále učenia sa prostredníctvom hry v škole. Štúdia sa zameriava na učenie prostredníctvom hry, výsledky výskumov a dopad na vzdelávací systém. 4 - stránkový PDF dokument v slovenskom jazyku s názvom " Nerealizovatelný potenciál učenia sa hrou v škole" nájdete tu. Viac informácií nájdete v štúdii v anglickom jazyku tu

S potešením Vás informujeme, že od 1.4. do 30.4.2020 prebieha AKCIA MESIACA, konkrétne 10% zľava na nákup zostavy 45028 Môj veľký svet za cenu 229,50 € s DPH. Neváhajte a objednajte túto skvelú tematicky zameranú stavebnicu za zvýhodnenú cenu. Každý mesiac bude probiehať AKCIA na iný produkt, tak prosím sledujte naše webové stránky, nech nezmeškáte výhodnejší nákup.

a 2020 STEM DISCOVERY CAMPAIGN! Od 1. februára 2020 do konca apríla 2020, s vrcholom aktivít v priebehu týždňa v dňoch 20. až 26. apríla, ponúka STEM Discovery Campaign príležitosť všetkým pedagógom a výzkumným pracovníkom zúčastniť sa a osláviť STEM! Verejné a súkromné financované projekty, nevládne a vládne organizácie, univerzity, knižnice, kluby mládeže, spoločnosti a školy pôsobiace v oblasti vzdelávania STEM sú pozvané, aby sa pripojili k tejto výzve STEM Discovery Campaign 2020. Sprievodcu pre partnerov nájdete tu.

Dovoľujeme si vám predstaviť NOVINKY roku 2020 od spoločnosti LEGO Education. Jedná sa o 5 inovatívnych, kreatívnych, úžasných DUPLO stavebníc pre deti predškolského veku. Viac informácíí o jednotlivých stavebniciach nájdete v ponuke NOVINKY

cara

 

logo_EDUXE Aktuálne informácie EDUXE pre užívateľov LEGO® Education

cara

codeCodeWeek 5. - 20. októbra 2019. Európsky týždeň programovania je nezávislá iniciatíva, ktorej cieľom je zábavným a aktívnym spôsobom každému priblížiť programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Zorganizujte akciu alebo se k nejakej pripojte. Naučiť sa programovať nám pomáha chápať rýchlo sa meniaci svet okolo nás, lepšie porozumieť tomu, ako fungujú technológie, rozvíjať zručnosti a schopnosti potrebné ku skúmaniu nových myšlienok a inovovácií. Viac informácií nájdete na: https://codeweek.eu/
fppPOZÝVAME VÁS NA FESTIVAL FUTURE PORT PRAGUE V dňoch 10 - 11. septembra 2019 bude Festival FUTURE PORT PRAGUE a my tam nebudeme chýbať ! Budeme radi, keď sa zastavíte u nás na stánku, kde okrem iného predstavíme nový produkt od LEGO Education - SPIKE™ Prime Základnú súpravu. Tešíme sa na Vás team EDUXE ! Viac informácií nájdete na www.futureportprague.com

DidInfo 2019 Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky 3.-5. apríl 2019, UNIVERZITA MATEJA BELA
Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky, Banská Bystrica

Príspevok: Robotické modely s LEGO WeDo 2.0 v treťom a štvrtom ročníku, Autori: Michaela Veselovská, Zuzana Kubincová, Karolína Mayerová, KDMFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave


"V príspevku sa zaoberáme implementáciou robotickej stavebnice LEGO WeDo 2.0 do primárneho vzdelávania. Podrobnejšie sa venujeme úvodnej aktivite vytvorenej pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Na základe kvalitatívnej analýzy dát sme objavili niekoľko rozdielov pri tvorbe prvých vlastných robotických modelov medzi žiakmi jednotlivých ročníkov. Zistili sme odlišnosti z hľadiska stavby, programovania i prezentovania
modelov. Naše zistenia z úvodnej, ale i ďalších aktivít plánujeme porovnávať so zisteniami taiwanských výskumníkov, s ktorými spolupracujeme na testovaní aktivít vytvorených s danou robotickou stavebnicou. Výsledky analýz plánujeme porovnať i z pohľadu odlišného kultúrneho zázemia a prispôsobiť ich obom národným kurikulám tak, aby mohli byť súčasťou bežnéhoprimárneho vzdelávania."

Michaela Veselovská, Zuzana Kubincová, Karolína Mayerová, KDMFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 192-196

Príspevok: Použití Lego Mindstorms jako platformy pro výuku robotiky za pomoci Linuxu a Pythonu, Autori: Jiří Pech, Milan Novák
ÚAI PřF Jihočeská univerzita, České Budějovice

"Lego Mindstorms má nezastupitelnou roli ve výuce informatiky, programování a robotiky od základních škol po univerzity. Bohužel je mezi vyučujícími povětšinou známa, pouze možnost programování pomocí grafického nástroje ROBOLAB založeném na LabVIEW, spočívajícím v přetahování a umísťování bloků na obrazovce. Touto metodou mnozí pedagogové na vyšších stupních škol zejména technických ať právem, či neprávem pohrdají. Málokdo z nich však alespoň tuší, že na cihličce (Lego Brick), kteráskrývá řídící počítač Lego Mindstorms lze použít plnohodnotný Linux, který je vlastně upravený Debian. A navíc jeho použitímnení nijak dotčen původní firmware, takže je možné stále pracovat s Lego cihličkou jako dříve."

Jiří Pech, Milan Novák ÚAI PřF Jihočeská univerzita, České Budějovice

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/  vo výstupoch ZBORNÍK str. 110-114

Workshop: Uvádzame vedu do života s robotikou LEGO ® Education WeDo 2.0, Lektor: Jana Ferencová, Mária Večeríková, EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava

"LEGO® Education WeDo 2.0 prináša realitu jednoduchého modelovania a programovania robotov do nižších tried základných škôl . LEGO®Education WeDo 2.0 nielen inšpiruje a podporuje žiacku predstavivosť v oblasti vedy a techniky, ale prináša tiež rozvoj kritického myslenia, schopností riešiť problémy a v neposlednom rade podporuje komunikáciu a spoluprácu žiakov vtriede. Kombináciou konštrukčných dielov LEGO s počítačovým rozhraním, senzormi a motormi, ovládanými užívateľsky príjemným programovacím prostredím, spoločne so žiackymi projektami a metodickými materiálmi pre učiteľov zvyšuje záujem žiakov o vedu a techniku."

Jana Ferencová, Mária Večeríková, EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 224

Workshop: Osvedčené úlohy na krúžku robotiky pre LEGO Mindstorms EV3, Lektor: Angelika Haneszová, Ústav informatiky PF UPJŠ Košice

"Robotická stavebnica LEGO Mindstorms Education EV3 je výborným a osvedčeným nástrojom pre žiakov na objavovanie poznatkov a zručností o konštrukcii vlastných modelov a programovania v detskom programátorskom prostredí. Práca s LEGO stavebnicou rozvíja manuálne a technické zručnosti, bádateľské spôsobilosti a taktiež aj dimenzie informatického myslenia a aj schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie."

Angelika Haneszová, učiteľka a dlhoročná trénerka svetovo úspešných študentov

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 220

 

NOVINKA ROKU 2019 !

PREDSTAVUJEME VÁM 45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime Základnú súpravu .
45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime Základná súprava je výukový nástroj pre učenie STEAM 6. - 8. ročníkov základných škôl. Prosim, nahliadnite a predstavujeme tu Predobjednávky prijímame tu

Podpora na stránkach výrobcu www.LEGOeducation.com

45025NOVINKA ROKU 2019 ! STAVEBNICA 45025 CODING EXPRESS

Sada obsahuje 234 DUPLO dielov vrátane karty s 5 aktivitami a 6 kariet s námetmi na 12 modelov.

Stavebnica Coding Express umožňuje deťom preskúmať začiatky koncepcie kódovania tým, že uvedú klasický vlak do života s akčnými kockami spolu s voliteľnou aplikáciou. Toto univerzálne riešenie pomáha deťom rozvíjať schopnosti, ako je dôvera, spolupráca a tvorivosť a podporuje vzdelávanie STEAM.

Súpravu si môžete objednať  tu

LEGO® Education Mimoriadna ponuka Jar a Leto 2019

Sebaistota vo vzdelávaní podľa Harrisa Polla: Harris Poll bol menovaný spoločnosťou LEGO® Education, aby urobil on-line prieskum medzi študentami, rodičmi a učiteľmi z 5 globálnych trhov. Kľúčom k pochopeniu: Nedostatok sebaiistoty bráni študentom v učení. Pre budovanie sebaistoty a zlepšenia výsledkov vzdelávania, ktoré pripravuje študentov na budúcnosť, výrazne pozitívne ovplyvňuje učenie sa vlastnými rukami.

Ku každému produktu ponúkame hodnotný balíček zdarma. Viac informácií se dozviete tu

  lego

Aktualizácia aplikácie WeDo 2.0
Aktualizácia aplikácie WeDo 2.0 na všetkých zariadeniach pre všetky jazyky.
Čo majú spoločné slimák, ventilátor, satelit a špionážny robot? Tieto 4 jednoduché aktivity sú súčasťou poslednej aktualizácie aplikácie WeDo 2.0 na všetkých zariadeniach pre všetky jazyky. Každá činnosť trvá 10-15 minút a umožňuje učiteľom a študentom používať WeDo 2.0 rýchlo a jednoducho.
Potrebný download k aktualizácii softvéru nájdete «tu»

cara

 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Update - Nový programovací jazyk EV3 MicroPython

Nový programovací jazyk EV3 MicroPython je v súčasnosti štandardom pre obsah mnohých učebných osnov stredných škôl. Jedná sa o optimalizovanú verziu Pythona pre mikroprocesory, umožňuje študentom získať schopnosti priamo aplikovateľné v reálnom programovaní v Pythone. Viac informácií o MicroPythone a EV3 nájdete tu.

Pozrite si týchto sedem úžasných stredoškolských lekcií určených pre MicroPython a EV3 tu.

lego LEGO MINDSTORMS® Education EV3 - Aktualizácia softwaru
Aktualizácia softwaru pre LEGO MINDSTORMS® Education EV3 je teraz  k dispozícii pre všetky jazyky na všetkých platformách pre  EV3 Lab a EV3 programovací software (Mac, Windows, iOS, Android, Win10 a Chromebook). Noví i súčasní užívatelia nájdu v aktualizácii softwaru mnoho zaujímavých a užitočných informácií vrátane návodov a videí ako sa zoznámiť s LME EV3.
Pokiaľ už máte nainštalovaný software EV3 k aktualizácii softwaru je nutná preinštalácia.
Potrebný download k aktualizácii softwaru nájdete «tu»

cara

Odkazy

a a a a
a a a a

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2020 The LEGO Group

 

 

 

Prihlásenie