News EDUXE

cara

 

logo_EDUXE Aktuálne informácie EDUXE pre užívateľov LEGO® Education

cara

NOVINKA ROKU 2019 !

PREDSTAVUJEME VÁM 45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime Základnú súpravu .
45678 LEGO® Education SPIKE™ Prime Základná súprava je výukový nástroj pre učenie STEAM 6. - 8. ročníkov základných škôl. Prosim, nahliadnite a predstavujeme tu Predobjednávky prijímame tu

Podpora na stránkach výrobcu www.LEGOeducation.com

45025NOVINKA ROKU 2019 ! STAVEBNICA 45025 CODING EXPRESS

Sada obsahuje 234 DUPLO dielov vrátane karty s 5 aktivitami a 6 kariet s námetmi na 12 modelov.

Stavebnica Coding Express umožňuje deťom preskúmať začiatky koncepcie kódovania tým, že uvedú klasický vlak do života s akčnými kockami spolu s voliteľnou aplikáciou. Toto univerzálne riešenie pomáha deťom rozvíjať schopnosti, ako je dôvera, spolupráca a tvorivosť a podporuje vzdelávanie STEAM.

Súpravu si môžete objednať  tu

LEGO® Education Mimoriadna ponuka Jar a Leto 2019

Sebaistota vo vzdelávaní podľa Harrisa Polla: Harris Poll bol menovaný spoločnosťou LEGO® Education, aby urobil on-line prieskum medzi študentami, rodičmi a učiteľmi z 5 globálnych trhov. Kľúčom k pochopeniu: Nedostatok sebaiistoty bráni študentom v učení. Pre budovanie sebaistoty a zlepšenia výsledkov vzdelávania, ktoré pripravuje študentov na budúcnosť, výrazne pozitívne ovplyvňuje učenie sa vlastnými rukami.

Ku každému produktu ponúkame hodnotný balíček zdarma. Viac informácií se dozviete tu

DidInfo 2019 Medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky 3.-5. apríl 2019, UNIVERZITA MATEJA BELA
Fakulta prírodných vied, Katedra informatiky, Banská Bystrica

Príspevok: Robotické modely s LEGO WeDo 2.0 v treťom a štvrtom ročníku, Autori: Michaela Veselovská, Zuzana Kubincová, Karolína Mayerová, KDMFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave


"V príspevku sa zaoberáme implementáciou robotickej stavebnice LEGO WeDo 2.0 do primárneho vzdelávania. Podrobnejšie sa venujeme úvodnej aktivite vytvorenej pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Na základe kvalitatívnej analýzy dát sme objavili niekoľko rozdielov pri tvorbe prvých vlastných robotických modelov medzi žiakmi jednotlivých ročníkov. Zistili sme odlišnosti z hľadiska stavby, programovania i prezentovania
modelov. Naše zistenia z úvodnej, ale i ďalších aktivít plánujeme porovnávať so zisteniami taiwanských výskumníkov, s ktorými spolupracujeme na testovaní aktivít vytvorených s danou robotickou stavebnicou. Výsledky analýz plánujeme porovnať i z pohľadu odlišného kultúrneho zázemia a prispôsobiť ich obom národným kurikulám tak, aby mohli byť súčasťou bežnéhoprimárneho vzdelávania."

Michaela Veselovská, Zuzana Kubincová, Karolína Mayerová, KDMFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 192-196

Príspevok: Použití Lego Mindstorms jako platformy pro výuku robotiky za pomoci Linuxu a Pythonu, Autori: Jiří Pech, Milan Novák
ÚAI PřF Jihočeská univerzita, České Budějovice

"Lego Mindstorms má nezastupitelnou roli ve výuce informatiky, programování a robotiky od základních škol po univerzity. Bohužel je mezi vyučujícími povětšinou známa, pouze možnost programování pomocí grafického nástroje ROBOLAB založeném na LabVIEW, spočívajícím v přetahování a umísťování bloků na obrazovce. Touto metodou mnozí pedagogové na vyšších stupních škol zejména technických ať právem, či neprávem pohrdají. Málokdo z nich však alespoň tuší, že na cihličce (Lego Brick), kteráskrývá řídící počítač Lego Mindstorms lze použít plnohodnotný Linux, který je vlastně upravený Debian. A navíc jeho použitímnení nijak dotčen původní firmware, takže je možné stále pracovat s Lego cihličkou jako dříve."

Jiří Pech, Milan Novák ÚAI PřF Jihočeská univerzita, České Budějovice

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/  vo výstupoch ZBORNÍK str. 110-114

Workshop: Uvádzame vedu do života s robotikou LEGO ® Education WeDo 2.0, Lektor: Jana Ferencová, Mária Večeríková, EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava

"LEGO® Education WeDo 2.0 prináša realitu jednoduchého modelovania a programovania robotov do nižších tried základných škôl . LEGO®Education WeDo 2.0 nielen inšpiruje a podporuje žiacku predstavivosť v oblasti vedy a techniky, ale prináša tiež rozvoj kritického myslenia, schopností riešiť problémy a v neposlednom rade podporuje komunikáciu a spoluprácu žiakov vtriede. Kombináciou konštrukčných dielov LEGO s počítačovým rozhraním, senzormi a motormi, ovládanými užívateľsky príjemným programovacím prostredím, spoločne so žiackymi projektami a metodickými materiálmi pre učiteľov zvyšuje záujem žiakov o vedu a techniku."

Jana Ferencová, Mária Večeríková, EDUXE Slovensko, s.r.o. Bratislava

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 224

Workshop: Osvedčené úlohy na krúžku robotiky pre LEGO Mindstorms EV3, Lektor: Angelika Haneszová, Ústav informatiky PF UPJŠ Košice

"Robotická stavebnica LEGO Mindstorms Education EV3 je výborným a osvedčeným nástrojom pre žiakov na objavovanie poznatkov a zručností o konštrukcii vlastných modelov a programovania v detskom programátorskom prostredí. Práca s LEGO stavebnicou rozvíja manuálne a technické zručnosti, bádateľské spôsobilosti a taktiež aj dimenzie informatického myslenia a aj schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie."

Angelika Haneszová, učiteľka a dlhoročná trénerka svetovo úspešných študentov

Viac informácií nájdete na stránkach konferencie: http://www.didinfo.net/ vo výstupoch ZBORNÍK str. 220

 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Update - Nový programovací jazyk EV3 MicroPython

Nový programovací jazyk EV3 MicroPython je v súčasnosti štandardom pre obsah mnohých učebných osnov stredných škôl. Jedná sa o optimalizovanú verziu Pythona pre mikroprocesory, umožňuje študentom získať schopnosti priamo aplikovateľné v reálnom programovaní v Pythone. Viac informácií o MicroPythone a EV3 nájdete tu.

Pozrite si týchto sedem úžasných stredoškolských lekcií určených pre MicroPython a EV3 tu.

  lego

Aktualizácia aplikácie WeDo 2.0
Aktualizácia aplikácie WeDo 2.0 na všetkých zariadeniach pre všetky jazyky.
Čo majú spoločné slimák, ventilátor, satelit a špionážny robot? Tieto 4 jednoduché aktivity sú súčasťou poslednej aktualizácie aplikácie WeDo 2.0 na všetkých zariadeniach pre všetky jazyky. Každá činnosť trvá 10-15 minút a umožňuje učiteľom a študentom používať WeDo 2.0 rýchlo a jednoducho.
Potrebný download k aktualizácii softvéru nájdete «tu»

cara

 

lego LEGO MINDSTORMS® Education EV3 - Aktualizácia softwaru
Aktualizácia softwaru pre LEGO MINDSTORMS® Education EV3 je teraz  k dispozícii pre všetky jazyky na všetkých platformách pre  EV3 Lab a EV3 programovací software (Mac, Windows, iOS, Android, Win10 a Chromebook). Noví i súčasní užívatelia nájdu v aktualizácii softwaru mnoho zaujímavých a užitočných informácií vrátane návodov a videí ako sa zoznámiť s LME EV3.
Pokiaľ už máte nainštalovaný software EV3 k aktualizácii softwaru je nutná preinštalácia.
Potrebný download k aktualizácii softwaru nájdete «tu»

cara


cara

NOVINKY ROKU 2019 

Stavebnica 45025 Coding Expres viac informácií nájdete tu

Stavebnica 45678 SPIKE Prime viac informácií nájdete tu

logo_LE LEGO® Education je samostatnou vzdelávacou divíziou spoločnosti LEGO Group. Bližšie informácie získate na stránkach výrobcu https://legoeducation.com
LEGO Education, vlastní teóriu učenia so súpravami a metodickými materiálmi, podporuje organizované vzdelávanie na celom svete.

cara

 

logo_EDUXE EDUXE Slovensko, s.r.o. je autorizovaný distribútor LEGO® Education v Slovenskej republike
EDUXE Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou akreditovanou MŠVVaŠ SR

cara

 

 

Podpora kreativity od LEGO® Education

  • Kreativita je vrodenou schopnosťou
  • Každý môže býť kreatívny
  • Tvorivé schopnosti má každý

"Logika vás dostane z A do Z.
Predstavivosť vás dostane všade."

(Albert Einstein)

cara

 

Ponuka LEGO® Education podľa cieľovej skupiny:

 

LE pre predškolský vek

LE pre mladší školský vek

LE pre starší školský vek

cara

 

Katalógy LEGO Education na stiahnutie:

 

Ponuky EDUXE na stiahnutie:

 

navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog navi_katalog
Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek

cara

 

Internetová prezentácia našich partnerov a doporučené weby:

 

Oficiální stránky LEGO Education DK

EDUXE Bratislava

National Instruments (USA) k robotice LEGO MINDSTORMS Education

Podpora robotiky LEGO MINDSTORMS Education a WeDo

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Vernier

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Mindsensors

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od HiTechnic

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education

FLL

 

NXT ZUC

LEGO MINDSTORMS Education na Slovensku

České forum AFOLs

FIRST LEGO League Robotická Liga

Prihlásenie