Profesionálne vzdelávanie pedagógov

Personalizovaný vzdelávací program, ktorý inšpiruje učiteľa k učeniu, precvičovaniu a osvojovaniu kompetencií, ktoré podporujú hravé a praktické učenie STEAM s maximálnym dopadom na výsledky študentov.

Vďaka prístupu založenému na výskume, videám v triede a flexibilite na vyžiadanie umožňuje LEGO® Education Professional Development učiteľom vybrať si kurzy, ktoré zodpovedajú ich zájmom a rozvrhom, osvojiť si osvedčené postupy, analyzovať učenie sa študentov a tieto poznatky priamo aplikovať v svojich učebniach.

Na tomto odkaze se dozviete viac informácií o "Profesionálnom vzdelávaní pedagógov"

Následne si už stačí len vybrať LEGO® Education program, o ktorý máte záujem a začať sa vzdelávať.

 

 

a

                                    Sebavzdelávanie

a

                                  Vzdelávanie s lektorom

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie