Ponuka LEGO® Education pre mladší školský vek

 

 

cara

l

Prírodné vedy, technika, technológia a matematika - vzdelávanie STEM

cara

 

picture Vydajte sa s deťmi na prirodzenú a zábavnú cestu k efektívnemu celoživotnému vzdelávaniu!
Vzdelávaním vo vede a technike získajú sebadôveru pre schopnosť bádať a experimentovať,
hľadať a nachádzať riešenia problémov, objavovať ich súvislosti.
Práca s LEGO Education v mladšom školskom veku vytvára základy ďalšieho celoživotného vzdelávania detí. Vychádza z praktických činností, ktoré v deťoch prebúdzajú a udržiavajú túžbu učiť sa, povzbudzujú zvedavosť, tvorivosť a kritické myslenie. Vytvára základ života v spoločnosti 21. storočia.

LEGO Education ponúka podporu vzdelávania v odboroch prírodné vedy (Science), technika, technológie (Technology, Engineering) a matematika (Mathematic) - vzdelávanie STEM, obohatené o priemyslový a umelecký design vrátane rozvoja schopnosti formulovať myšlienky a prezentovať ich.

cara

 d

LEGO® Education WeDo 2.0

  • Simulácia vedeckého výskumu
  • Návrh konštrukcie
  • Modelovanie
  • Programovanie
  • Skúmanie
  • Riešenie problému
  • Tímová spolupráca
  • Kritické myslenie
  • Prezentácia výsledkov

cara

 

Pre STEM vzdelávane detí mladšieho školského veku ponúkame LEGO® Education programy:

Odkazy

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie