O EDUXE

cara

 

logo_EDUXE O spoločnosti EDUXE Slovensko, s.r.o.

cara

 

EDUXE, ako autorizovaný distribútor LEGO® Education, pôsobí na Slovensku aj v Českej republike.
EDUXE poskytuje akreditované vzdelávanie k robotickým systémom LEGO MNDSTORMS Education.

EDUXE je obchodná i vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa prioritne venuje implementácii výchovno-vzdelávacích programov LEGO Education do našich škôl, vzdelávacích zariadení a kultúrno-spoločenských inštitúcií na základe záujmu budúcich užívateľov.

Vzdelávacie programy LEGO Education si našli svojich priaznivcov aj na školách v Slovenskej republike a postupne sa uplatňujú od roku 1991. V tomto roku RNDr. Peter Cvik, CSc, založil spoločnosť EDUXE v Československu, z ktorej po rozdelení krajiny vznikli dve saamostané spoločnosti.

V súčasnej dobe na Slovensku program LEGO Education (predtým LEGO Dacta) používajú žiaci a študenti na viac ako štyroch tisíckach škôl viac ako štyri tisíc preškolených pedagogických pracovníkov. Ich skúsenosti a záujem o ďalšiu spoluprácu nám potvrzujú, že učebné pomôcky LEGO Education a a k nim vytvorené metodické materiály sú skutočným prínosom k modernizácii, zefektívneniu a humanizácii vzdelávania mladej generácie.

 

Súpravy LEGO Education môžu byť obstarávané jednotlivo, pre prácu malej skupiny žiakov a študentov, alebo ako učebne, pre prácu celej triedy (informujte sa u EDUXE). K učebniam ponúkame školene so získaním Osvedčenia a možnosťou využívať Servis EDUXE. 

 

EDUXE ponúka moderné učebné pomôcky, ktoré, spoločne s navrhnuými postupmi priaznivo formujú atmosféru vzdelávacieho prostredia, vnášajú do neho tvorivosť s prirodzenou túžbou porozumeť, učiť a vzdelávať sa. Našou snahou je poskytnúť žiakom a študentom kvalitné, atraktívne výukové prostredie, vzdelávací materiál, ktorý sa pôsobením kreatívneho pedagóga zmení na zábavný a účinný edukačný prostriedok. Za týmito myšlienkami stojí vzdelávacia divízia LEGO Education spoločnosti LEGO, vedecko - výskumné pracoviská na renomovaných univerzitách vo svete (Cambridge, Harvard...), autorizovaní distribútori dnes už v 137 krajinách vrátane tímu EDUXE.

Spoločne sa tešíme na spoluprácu s Vami.

 

PaedDr. Mária Večeríková
ředitelka EDUXE


cara

Robotická stavebnica 45025 Coding Expres pre predškolákov, viac informácií nájdete tu

Nová robotická stavebnica 45678 SPIKE Prime pre 6.-8. ročník ZŠ je už v predaji, viac informácií nájdete tu

logo_LE LEGO® Education je samostatnou vzdelávacou divíziou spoločnosti LEGO Group. Bližšie informácie získate na stránkach výrobcu https://legoeducation.com
LEGO Education, vlastní teóriu učenia so súpravami a metodickými materiálmi, podporuje organizované vzdelávanie na celom svete.

cara

 

logo_EDUXE EDUXE Slovensko, s.r.o. je autorizovaný distribútor LEGO® Education v Slovenskej republike

EDUXE Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou akreditovanou MŠVVaŠ SR

cara

 

Sebaistota vo vzdelávaní podľa Harrisa Polla: Harris Poll bol menovaný spoločnosťou LEGO® Education, aby uskutočnil on-line prieskum medzi študentami, rodičmi a učiteľmi z 5 globálnych trhov.
Kľúč k pochopeniu: Nedostatok sebaistoty bráni študentom v učení. Pre budovanie sebaistoty a zlepšenie výsledkov vzdelávania, ktoré pripravuje študentov na budúcnosť, potrebujeme praktické učenie.

 

c

 

LEGO® Education slaví 40 rokov, kedy zmenili spôsob výučby detí a ukázali nové riešenie pre vyučovanie predmetov STEAM (věda, technologie, technika, umění a matematika). Článok súvisiaci s týmto výročím nájdete tu

 

c 

 

 

Podpora kreativity od LEGO® Education

  • Kreativita je vrodenou schopnosťou
  • Každý môže býť kreatívny
  • Tvorivé schopnosti má každý

"Logika vás dostane z A do Z.
Predstavivosť vás dostane všade."

(Albert Einstein)

cara

 

Ponuka LEGO® Education podľa cieľovej skupiny:

 

LE pre predškolský vek

LE pre mladší školský vek

LE pre starší školský vek

cara

 

Katalog LEGO Education Letáky EDUXE k stiahnutiu      
k k k k k
Globálny katalóg pre rok 2020 Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek Starší školský vek

 

cara

 

Internetová prezentácia našich partnerov a doporučené weby:

 

Oficiální stránky LEGO Education DK

EDUXE Bratislava

National Instruments (USA) k robotice LEGO MINDSTORMS Education

Podpora robotiky LEGO MINDSTORMS Education a WeDo

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Vernier

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Mindsensors

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od HiTechnic

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education

FLL

 

NXT ZUC

LEGO MINDSTORMS Education na Slovensku

České forum AFOLs

FIRST LEGO League Robotická Liga

č

 Odkazy :

u d s h
s k n f

 

 

Prihlásenie