O EDUXE

cara

 

logo_EDUXE O spoločnosti EDUXE Slovensko, s.r.o.

cara

 

EDUXE, ako autorizovaný distribútor LEGO® Education, pôsobí na Slovensku aj v Českej republike.
EDUXE poskytuje akreditované vzdelávanie k robotickým systémom LEGO MNDSTORMS Education.

EDUXE je obchodná i vzdelávacia spoločnosť, ktorá sa prioritne venuje implementácii výchovno-vzdelávacích programov LEGO Education do našich škôl, vzdelávacích zariadení a kultúrno-spoločenských inštitúcií na základe záujmu budúcich užívateľov.

Vzdelávacie programy LEGO Education si našli svojich priaznivcov aj na školách v Slovenskej republike a postupne sa uplatňujú od roku 1991. V tomto roku RNDr. Peter Cvik, CSc, založil spoločnosť EDUXE v Československu, z ktorej po rozdelení krajiny vznikli dve saamostané spoločnosti.

V súčasnej dobe na Slovensku program LEGO Education (predtým LEGO Dacta) používajú žiaci a študenti na viac ako štyroch tisíckach škôl viac ako štyri tisíc preškolených pedagogických pracovníkov. Ich skúsenosti a záujem o ďalšiu spoluprácu nám potvrzujú, že učebné pomôcky LEGO Education a a k nim vytvorené metodické materiály sú skutočným prínosom k modernizácii, zefektívneniu a humanizácii vzdelávania mladej generácie.

 

Súpravy LEGO Education môžu byť obstarávané jednotlivo, pre prácu malej skupiny žiakov a študentov, alebo ako učebne, pre prácu celej triedy (informujte sa u EDUXE). K učebniam ponúkame školene so získaním Osvedčenia a možnosťou využívať Servis EDUXE. 

 

EDUXE ponúka moderné učebné pomôcky, ktoré, spoločne s navrhnuými postupmi priaznivo formujú atmosféru vzdelávacieho prostredia, vnášajú do neho tvorivosť s prirodzenou túžbou porozumeť, učiť a vzdelávať sa. Našou snahou je poskytnúť žiakom a študentom kvalitné, atraktívne výukové prostredie, vzdelávací materiál, ktorý sa pôsobením kreatívneho pedagóga zmení na zábavný a účinný edukačný prostriedok. Za týmito myšlienkami stojí vzdelávacia divízia LEGO Education spoločnosti LEGO, vedecko - výskumné pracoviská na renomovaných univerzitách vo svete (Cambridge, Harvard...), autorizovaní distribútori dnes už v 137 krajinách vrátane tímu EDUXE.

Spoločne sa tešíme na spoluprácu s Vami.

 

PaedDr. Mária Večeríková
Riaditeľka EDUXE

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie