Ochrana osobných údajov

cara

 

logo_EDUXE Ochrana osobných údajov zákazníkov EDUXE

cara

 

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. Uzavretím zmluvy súhlasíte so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze EDUXE Slovensko, s. r. o., po úspešnom splnení zmluvy až do doby vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Ako kupujúci máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti odstrániť z databázy. Vaše osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu, sú prístupné iba pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov. Osobné údaje zákaznikov nie sú odovzdávané žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, nutnom pre doručenie tovaru.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skratka GDPR) je plným názvom nariadenia Evrópskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Plnenie a uzavretie zmlúv
Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovaru či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzatvorená, tak vaše osobné údaje spracovávame k tomu, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, prípadne aby sme vám radne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie