Jesenná akciová ponuka

Budujte dôveru žiakov v učenie STEAM pomocou LEGO® Education

LEGO® Education ponúka žiakom pútavé zážitky z učenia STEAM v predprimárnom vzdelávaní, v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, ako aj v mimoškolských programoch a súťažiach. Riešenie LEGO Education, ktoré rozvíja kreativitu, spoluprácu a kritické myslenie, pomáha pedagógom vytvárať prostredie, v ktorom si študenti vytvárajú sebavedomie v učení sa a priestor k sebapoznávaniu prostredníctvom cieľavedomej hry.

LEGO® Education SPIKE ™ Prime

Od jednoduchých vstupných hodín po neobmedzené kreatívne návrhy, LEGO® Education SPIKE ™ Prime zapája žiakov 6.-8. ročníka základnej školy, bez ohľadu na ich úroveň učenia sa v kritickom myslení, analýze dát a riešení zložitých problémov s významom v reálnom svete. Riešenie spája kocky LEGO, programovateľný viacportový hub, kódovací jazyk - blokové kódovanie založené na Scratch a textové kódovanie s výukovými jednotkami Python a STEAM. SPIKE Prime je navrhnutý tak, aby pomohol žiakom získať sebavedomie a schopnosti kritického myslenia, kombinuje prístupné 45-minútové hodiny s vysokým dopadom pre skúmanie a zvládnutie základov STEAM. Vďaka školeniu učiteľov, začínajúcím sprievodcom a osobitne relevantným lekciám je toto riešenie skvelým spôsobom, ako posilniť vzdelávanie STEAM žiakom a zároveň im pomôcť rozvíjať zručnosti, ktoré sú rozhodujúce pre ich budúci úspech.

SPIKE Prime je tiež používaný v súťaži FIRST® LEGO League Challenge, celosvetovej robotickej súťaži, ktorá povzbudzuje žiakov aj v precvičovaní  a osvojovaní si týmovej práce a učili sa novým zručnostiam pre meniacu sa pracovnú silu.

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie