LEGO MINDSTORMS Education EV3 pre základné, stredné a vysoké školy

cara

 

logo EV3 Robotika LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

cara

 

Picture

LEGO MINDSTORMS Education EV3, cestou riešenia problémov z reálneho sveta, motivuje žiakov a študentov k vzdelávaniu a motivuje ich pre školskú prácu. Uvádza žiakov a študentov do práce s počítačom v oblasti vedy, techniky, technológií a matematiky.

Zvyšuje efektívnosť učenia a pomáha dosiahnuť splnenie vzdelávacích cieľov a plánov.
Pri práci s LEGO MINDSTORMS Education EV3 môže vzniknúť jediný problém:

!Včas ukončiť výuku!

cara

 

logo EV3 Základná súprava so softvérom a metodickými materiálmi

cara

 

cara

 

logo EV3 Doplnkové súpravy s metodickými materiálmi

cara

 

cara

 

logo EV3 Doplnková súprava Obnoviteľné energie, kompatibilné s LME EV3

cara

 

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2021 The LEGO Group

 

 

 

Odkazy

a a a a
a
a a a a a

Prihlásenie