Súpravy k podpore kreatívneho bádania deťmi predškolského veku

cara

 

 ico-duplo Súpravy typu LEGO® a DUPLO®

cara

 

cara

 

ico-lego Súpravy typu LEGO®

cara

 

cara

 

LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS sú ochranné známky a / alebo autorské práva skupiny LEGO. Používa sa so zvolením. © 2020 The LEGO Group

 

 

 

Prihlásenie