Súťaže podporované EDUXE Slovensko, s.r.o.

cara

 

logo_EDUXE Súťaže so súpravami LEGO® Education, podporované spoločnosťou EDUXE Slovensko, s.r.o.

cara

 

EDUXE podporuje iba súťaže s výukovými súpravami LEGO Education, poriadané na Slovensku. Na vybraných súťažiach sa podieľa ako partner, spoluorganizátor alebo podporovateľ.
Registrované súťažné tímy môžu využít akčnú ponuku pre zabezpečenie súťažného setu za výhodnú cenu. V danom roku sa ponuka vzťahuje výhradne na už zaregistrovaný tím a nákup jedného súťažného setu. Ponuku nájdete «tu».

 

Podporované súťaže:

FIRST® LEGO® League

logo_FLL

Roboticky a prírodovedne orientovaná celosvetová postupová súťaž (For Inspiration and Recognition of Science and Technology - FIRST).
Súťaž vznikla v roku 1998 v USA s cieľom zaujať tínedžerov, sprístupniť a zatraktivniť im svet vedy a techniky, umožniť radosť z poznávania pri riešení problémov, konštrukcií a programovaní..
Cieľovou skupinou sú tímy žiakov základných a stredných škôl vo veku od 10 do 16 rokov. Súťaženie ich motivuje k záujmu o technické odbory, vedu a výskum.
Organizátorom regonálnych kôl súťaže na Slovensku je Občanske združenie FLL Slovensko v spolupráci s FMFI UK v Bratislave. Sedem republikových kôl sa koná v šiestich slovenských mestách. 
Bližšie informácie získate na stránkach aktuálneho koordinátora FIRST LEGO League na Slovensku

 

Robotcká liga

Robotická Liga

Robotická Liga je tvorvá korešpondenčná súťaž prebiehajúca v druhom polroku určená pre tímy detí vo veku 9-16 rokov. V 8 kolách súťažiaci na krúžkoch riešia rôzne zaujímavé tvorivé úlohy. Pripravuje ju Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK v Bratislave v spolupráci so združením Robotika.SK. Viac informácií: Robotická Liga.

 

RoboRave

RoboRave

RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001
v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Na Slovensku túto súťaž organizuje združeniie Amavet. Viac iinformácií: RoboRave

 

RoboCup Junior

RoboCup Junior

RoboCup je najväčšia robotická súťaž na svete. Kategórie Junior - sú dorastenecké kategórie RoboCupu, súťaží sa v kategóriách Futbal, Záchranár, Tanec, CoSpace. Na slovenských majstrovstvách v RoboCupe býva aj tvorivá kategória Konštrukcia, ktorá je vhodná pre všetky školy a robotické krúžky a nevyžaduje žiadnu mimoriadnu prípravu. RoboCup Junior na Slovensku organizuje Slovenská spoločnosť elektronikov, od roku 2017 ho zastrešuje IT Akadémia. Viac informácií: Slovenská spoločnosť elektronikov a Robotika.SK

 

Robotický Battle na Alejovej - RBA

RBA

RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách.

Zúčastniť sa môžu žiaci základných a stredných škôl. Súťaž sa skladá z 3 kategórií:

Vlastný model
Robotická výzva
Racing

Viac informácií: Robotický Battle

 

Trenčiansky robotický deň

Trenčiansky robotický deň

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu. Viac informácií: Trenčiansky robotický deň

 

LEGObot

LEGOBot

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (SPŠE) organizuje súťaž LEGObot pre 2 - členné tímy zložené zo žiakov 7., 8. alebo 9. ročníka základných škôl.

Jej hlavným poslaním je vzbudzovať hlbší záujem o IT, programovanie, mechatroniku a robotiku, motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti a zručnosti s rovesníkmi z iných škôl, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom materiály vhodné na zatraktívnenie a skvalitnenie výučby.

Viac informácií: LEGObot

 

Istrobot

Istrobot


Istrobot je kultová robotická súťaž pripravovaná združením Robotika.SK a Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Viac nformácií: Istrobot

 

Robotiáda

Robotiáda

Robotiáda vznikla v roku 2013 ako súčasť projektu "Od studenta k vědci", na podporu technického vzdelania v Juhomoravskom kraji.
Organizátorom súťaže je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) v Brne.
Robotiáda je mezinárodná súťaž pre dievčatá a chlapcov vo veku od 6 - 19 rokov zo základných a stredných škôl.
Súťažnými disciplínami sú: Čára • Sprint • Dálkový medvěd • Autonomní medvěd • Freestyle • Freestyle - WeDo
Viiac informácií: Robotiáda

 

Pražský robotický deň

Robotický deň


Robotický den je dvojdňová akcia, ktorú pripravuje Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovy v Prahe s medzinárodnou účasťou zamerená na prezentáciu a propagáciu robotiky, napríklad:

Súťaže robotov pripravených účastníkmi akcie
Ukážky robotických výtvorov
Prezentácie projektov študentov všetkých typov škôl (základných, stredných, vysokých).

Viac nformácií: Robotický den


cara

Robotická stavebnica 45025 Coding Expres pre predškolákov, viac informácií nájdete tu

Nová robotická stavebnica 45678 SPIKE Prime pre 6.-8. ročník ZŠ je už v predaji, viac informácií nájdete tu

logo_LE LEGO® Education je samostatnou vzdelávacou divíziou spoločnosti LEGO Group. Bližšie informácie získate na stránkach výrobcu https://legoeducation.com
LEGO Education, vlastní teóriu učenia so súpravami a metodickými materiálmi, podporuje organizované vzdelávanie na celom svete.

cara

 

logo_EDUXE EDUXE Slovensko, s.r.o. je autorizovaný distribútor LEGO® Education v Slovenskej republike

EDUXE Slovensko, s.r.o. je spoločnosťou akreditovanou MŠVVaŠ SR

cara

 

Sebaistota vo vzdelávaní podľa Harrisa Polla: Harris Poll bol menovaný spoločnosťou LEGO® Education, aby uskutočnil on-line prieskum medzi študentami, rodičmi a učiteľmi z 5 globálnych trhov.
Kľúč k pochopeniu: Nedostatok sebaistoty bráni študentom v učení. Pre budovanie sebaistoty a zlepšenie výsledkov vzdelávania, ktoré pripravuje študentov na budúcnosť, potrebujeme praktické učenie.

 

c

 

LEGO® Education slaví 40 rokov, kedy zmenili spôsob výučby detí a ukázali nové riešenie pre vyučovanie predmetov STEAM (věda, technologie, technika, umění a matematika). Článok súvisiaci s týmto výročím nájdete tu

 

c 

 

 

Podpora kreativity od LEGO® Education

  • Kreativita je vrodenou schopnosťou
  • Každý môže býť kreatívny
  • Tvorivé schopnosti má každý

"Logika vás dostane z A do Z.
Predstavivosť vás dostane všade."

(Albert Einstein)

cara

 

Ponuka LEGO® Education podľa cieľovej skupiny:

 

LE pre predškolský vek

LE pre mladší školský vek

LE pre starší školský vek

cara

 

Katalog LEGO Education Letáky EDUXE k stiahnutiu      
k k k k k
Globálny katalóg pre rok 2020 Predškolský vek Mladší školský vek Starší školský vek Starší školský vek

 

cara

 

Internetová prezentácia našich partnerov a doporučené weby:

 

Oficiální stránky LEGO Education DK

EDUXE Bratislava

National Instruments (USA) k robotice LEGO MINDSTORMS Education

Podpora robotiky LEGO MINDSTORMS Education a WeDo

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Vernier

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od Mindsensors

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education od HiTechnic

Senzory k robotice LEGO MINDSTORMS Education

FLL

 

NXT ZUC

LEGO MINDSTORMS Education na Slovensku

České forum AFOLs

FIRST LEGO League Robotická Liga

č

 Odkazy :

u d s h
s k n f

 

 

Prihlásenie