EV3 Projekty

EV3 Projekty

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

 Metodický materiál obsahuje námety činností k realizácii 30 hodín výuky.

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Metodický materiál získáte na: www.LEGOEducation.com/downloads
Materiál je dostupný v cudzojazyčných verziách: anglicky, nemecky, rusky...
Metodický materiál sa inštaluje do MINDSTORMS Education EV3 softvéru.

Metodický materiál obsahuje námety činností k realizácii 30 hodín výuky s otvorenými, technicky zameranými úlohami. Zábavnou cestou riešenia problémov z reálného sveta využívajú a zdokonaľujú žiaci svoje kompetencie z prírodovedných odborov, technológií, konštrukcií a matematiky.

Námety sú rozdelené do troch oblastí, každá obsahuje päť projektov, celkovo ponúka k riešeniu 15 projektov:
• Pohyb: päť projektov je zamaných na pohyb robota s motormi a rotačnými senzormi. Kompetencie z odborov prírodných vied a matematiky žiaci a študenti uplatnia pri meraní vzdialenosti a rýchlosti, koštrukcii pohybu modelov s kolesami i bez nich, riadenie výkonu motora pri pohybe nahor a nadol, skúmaníe priamočiareho a krivočiareho pohybu vrátane návrhu kreslenia polygonov...  V aktivitách uplatňujú a rozvíjajú poznatky o jednoduchých a hnaných strojoch, prevodoch a výpočte prevodového pomeru.
• Inteligencia: projekty sú výzvou k návrhu, konštrukcii a programovaniu modelov s viacerími senzormi, ktoré z nich vytvoria inteligentné zariadenia s možnosťou riadenia záznamu a analýzy dát zo senzorov vrátane tvorby grafov. V piatich projektoch žiaci a študenti navrhujú roboty schopné merať dopadajúce a odrazené svetlo, rozlišovať farby povrchov telies, merať vzdialenosť objektov, rozlišovať stlačenie od uvoľnenia tlakového senzoru, rovnako ako stlačenie s uvoľnením, merať uhol pohybu či počet zmien.
• Systém: žiaci a študenti navrhujú, modelujú a programujú robotické systémy, ktoré sa skladajú zo subsystémov. V piatich projektoch vyvíjajú systémy riešiace súčasne pohyb loptičky, presun a ukladanie telies, simuláciu výrobnej linky, triedenie telies podľa farieb... Zariadenia testujú a zhromažďujú informácie, ktoré následne využijú k zlepšenu funkčnosti modelov.

Aktivity v metodickom materiále sú štrukturované tak, ako je to bežné v skutočnom vedeckom výskume. Každý projekt začíná formuláciou problému s objasnením úlohy pomocou videí z reálneho sveta a je zakončený prezentácíou výsledkov práce vrátane možnosti ich zdieľania. Plnením výskumnej úlohy žiaci a študenti uplatňujú a získávajú znalosti a zručnosti z oblasti prírodných vied, technológií i matematiky. V súlade s požadavkami na vzdelávanie v 21. storočí si materiál kladie za cieľ podnecovať kreatívne myslenie k riešeniu problémových úloh, vytvára návyky pre prácu v týmu, rozvíja komunikačné schopnosti a všetko potrebné pre úspešnosť v škole i mimo nej.

Vyučující môžu použíť editor obsahu, pomocou ktorého možno robiť úpravy podľa požiadaviek vlastného učebného plánu, prípadne vytvárať vlastné lekcie. Pomocou editora môžu žiaci zaznamenávať výsledky skúmania priamo do obsahu metodiky a vytvárať vlastné pracovné listy. Metodický materiál bol vytvorený tak, aby napĺňal štandardné učebné plány.

Vzdelávacie hodnoty:
• Od návrhu ku konštrukcii
• Rozvoj a uplatneniie matematických schopností, výpočty, prevody, grafy a operácie s dátami
• Aplikácia vedomostí a schopností z prírodných vied, rýchlosť a energia, pohyb a rovnováha, síla a vzájemné pôsobenie telies
• Uplatnenie koncepcií, systémov, vzorov, štruktúr a funkcií, podpora logického myslenia
• Pochopenie princípov technológií
• Úloha rolí pri riešení problému, vynaliezanie a inovácie, experimentovanie pri hľadaní riešení problému
• Plánovanie a riadenie výskumu či riešenia projektu
• Tvorivé myslenie a konštrukčné schopnosti pri uplatnení technológií
• Využitiie ICT technológií ku komunikácii a spolupráci.

Nový komentár

* (Povinné)

Nová otázka k produktu

* (Povinné)

Alternatívne produkty

Prihlásenie