Katalógy na stiahnutie:

 

navi_katalog Katalog EV3
Katalóg MŠ Katalóg WeDo

 


Napíšte nám:

kontakt - edukační pomůcky EDUXE, LEGO Education, lego, duplo


Súťaže:

 

 


45210 Viac o matematike Základná súprava 1-2

45210 Viac o matematike Základná súprava 1-2
 
Cena: 67,35 € s DPH
 

Spoločne s metodickým materiálom 2045210 (nie je súčasťou  balenia) umožňuje súprava žiakom 1. a 2. tried budovať a rozvíjať znalosti pri riešení matematických úloh. Každá súprava obsahuje materiál potrebný pre prácu dvoch žiakov. Konštrukčné diely, podložky, oddeľovače kociek a dve postavičky Mia a Max, ktoré riešia matematické úlohy, sú prehľadne uložené v priehradkách opatrených samolepkami s vyobrazením ukladaných dielov.

 

Charakteristika produktu:

• Zažitím pocitu úspechu si žiaci vytvárajú pozitívny vztah k vzdelávaniu, zvyšujú si sebadôveru a  pozitívny prístup k riešeniu matematických úloh • Nástroj vzdelávania založený na praktických činnostiach dodává žiakom dôveru k vlastným schopnostiam prekonávať problémy,  prijímať výzvy a súčasne v nich vytvárať pozitívny vzťah k matematike • Zrozumiteľné činnosti motivujú žiakov k čítaniu, písaniu a diskusíám o riešení matematických úloh

 

Vzdelávacie hodnoty:

• Rozvoj kompetencií pre riešenie zmysluplných matematických úloh, úvaha, vytrvalosť, presnosť, modelovanie, prezentácia výsledkov • Posilnenie matematických kompetencií praktickými činnosťami, rozvoj matematickej gramotnosti, prevádzanie matematických operácií v rozsahu do 10, algebra, meranie, geometria, priestorová orientácia • Individuálny i tímový rozvoj znalostí pre riešenie problémových úloh zameraných na rozvoj matematického myslenia • Uplatnenie digitálnych technológií prostrednictvom MathBuilder softvéru s interaktívnou tabuľou.


« Späť