Katalógy 2018:

 

navi navi
navi navi
Katalóg WeDo Katalog EV3

 


Napíšte nám:

kontakt - edukační pomůcky EDUXE, LEGO Education, lego, duplo


Súťaže:

 

 


Súpravy LEGO Education pre vzdelávanie na základných školách

 

Jednoduché a hnané stroje

 

Kľúčové vzdelávacie hodnoty:

 

Prírodné vedy: Zmena pohybu telies v závislosti na akci • Pozorovanie, predvídanie a záznam • Učenie o gravitáci, trení a odporu vzduchu • Veľkosť sily, jej smer a orientácia.

Technika: Skúmanie vlastností známych vecí • Skúmanie zákonitostí pohybu • Učenie sa o mechanickom a pneumatickom riadení strojov.

Rozvoj kreativity: Tvorba ideí • Návrhy a konštrukcie vecí k najrôznejším potrebám.

Matematika: Priestor a tvar v praktickom využití • Riešenie problémov, zdôvodnenie • Početné operácie so zlomkami a percentami.

 

9686 Jednoduché a hnané stroje

Cena:  200,50 € s DPH
Súprava 396-tich technických dielov tvorí základ konštrukčnej rady LEGO Stroje a mechanizmy. Obsahuje plnofarebné inštruktážne brožúry s 10 modelmi princípov strojov a 18 modelmi strojov. Obsah súpravy zobrazíte «tu».Do …
 

9689 LEGO Jednoduché stroje

Cena:  68,02 € s DPH
Súprava 204 LEGO® Education dielov umožňuje postupné modelovanie 16 jednoduchých mechanizmov, 4 jednoduchých strojov a 4 zložitejších strojov s problémovými úlohami. Konštrukciou a hraním žiaci pochopia význam prevodov, pák, …
 

  

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, sú ochranné známky spoločnosti LEGO. © The LEGO Group