Katalógy 2018:

 

navi navi
navi navi
Katalóg WeDo Katalog EV3

 


Napíšte nám:

kontakt - edukační pomůcky EDUXE, LEGO Education, lego, duplo


Súťaže:

 

 


Senzory pre LEGO MINDSTORMS Education NXT a EV3

 

Vernier - podpora LEGO® MINDSTORMS® NXT a EV3

 

vernier_1

Spoločnost Vernier (USA) zabezpečuje materiálne vybavenie výučby prírodovedných predmetov. Ponúka školské experimentálne systémy vrátane metodickej podpory. Prostredníctvom Vernier NXT adaptéra senzorov umožňuje používať tridsať Vernier senzorov spoločne s NXT a EV3 kockou a LEGO MINDSTORMS softwarom.

 

• Prezentáciu firmy s ponukou produktov, podporou školských experimentov a technickou podporou nájdete na stránkach: www.vernier.com.

 

• Uživateľskú podporu Vernier pre LEGO MINDSTORMS, vrátane programovacích G-blokov, nájdete na stránkách: www.vernier.com/nxt a www.vernier.com/engineering/lego-ev3

 

Produkty spoločnosti Vernier nájdete na stánkach: PMS Delta s.r.o.  Tu si môžete senzory aj objednať. V prípade, že uprednostníte faktúru od EDUXE (spoločne s ďalším tovarom), kontaktujte nás, nákup adaptéra i senzorov vám, v cenách PMS Delta, s.r.o, sprostredkujeme.

 

Cenová ponuka senzorov je zhodná s cenovou ponukou PMS Delta s.r.o.

 

ACC-BTA Akcelerometer (do 25g)

Akcelerometer s veľkým rozsahom, umožňujúci použitie vo väčšine bežných experimentov z oblasti kinematiky a dynamiky. Rozsah: ± 245 m·s-2. Citlivosť: 0,16 m·s-2. Typická presnosť merania: ± 2,45 m·s-2
 

BAR-BTA Barometer

Barometer umožňuje sledovať tlak v rozsahu zhruba 0,8 až 1,2 atmosféry (zhruba 80 kPa až 120 kPa). Rozsah: približne 80 kPa až 120 kPa. Citlivosť: približne 10 Pa.   K barometru doporučujeme zakúpiť doplnkovú sadu k tlakovému senzoru. Rozšírite tak svoje experimentálne možnosti.
 

CRG-BTA Elektroskop - detektor el. náboja

Senzor s tromi pracovnými rozsahmi detekuje elektrický náboj. Na rozdiel od klasického elektroskopu umožňuje kvantitatívne meranie, rozoznáva polaritu. Rozsahy: ± 0,5 V (± 5 nC), ± 2 V (± 20 nC) a ± 10 V (± 100 nC).
 

COL-BTA Kolorimeter

Kolorimeter je zariadenie slúžiace v tzv. kolorimetrii k meraniu absorbancie (prípadne transmitancie) na niekoľkých konkrétnych vlnových dĺžkach. Kolorimetre sa používajú najmä na určovenie koncentrácie s využitím tzv. Beerovho-Lambertovho zákona, podľa ktorého je koncentrácia roztoku priamo úmerná absorbancii. Rozsah …
 

CON-BTA Elektróda pre meranie vodivosti

Elektróda je určená pre meranie elektrickej vodivosti vodných roztokov a je vybavená automatickou teplotnou kompenzáciou pri teplotách v rozsahu 5 až 35 °C. Rozsahy merania: 0-200 μS/cm, 0-1000 μS/cm a 0-10000 μS/cm. Zodpovedajúci presnosti: 0,1 μS/cm, 1 μS/cm a 10 μS/cm.
 

DCP-BTA Ampérmeter

Jednoduchý ampérmeter vhodný pre meranie prúdov v nízkonapäťových jednosmerných a striedavých obvodoch. Rozsah: ± 600 mA (pri maximálnom vstupnom napätí ± 10 V). Citlivosť: 0,31 mA.
 

DVP-BTA Voltmeter

Voltmeter vhodný pre univerzálne použitie v nízkonapäťových jednosmerných a striedavých obvodoch. Nemá spoločné uzemnenie, je možné bez problémov používať viac týchto voltmetrov súčasne. Rozsah: ± 6,0 V. Citlivosť: 3,1 mV.
 

DO-BTA Čidlo vo vode rozpusteného kyslíku

Čidlo umožňuje merať koncentráciu kyslíku rozpusteného vo vode a vodných roztokoch. Rozsah: 0 - 15 mg/l. Citlivosť: 0,014 mg/l. Presnosť: 0,2 mg/l.
 

DFS-BTA Silomer s dvomi rozsahmi

Univerzálny dvojrozsahový silomer pre meranie sily v tlaku a v ťahu. Rozsah: -10 N až 10 N: Citlivosť 0,01 N. Rozsah: -50 N až 50 N: Citlivosť 0,05 N.
 

TPL-BTA Teplotné čidlo s 30m prívodným káblom

Teplotné čidlo s 30m prívodným káblom. Rozsah: -50 °C až 150 °C. Presnosť: ±0.2 °C.
 

FLO-BTA Čidlo rýchlosti toku

Čidlo meria rýchlosť toku prúdiacich kvapalín. Rozsah: 0 m·s-1 až 4,0 m·s-1. Citlivost: 0,0012 m·s-1. Přesnost: ±1 % celého rozsahu (±0,04 m·s-1).   Čidlo umožňuje merať a zaznamenávať rýchlosť v metroch za sekundu, alebo v stopách za sekundu. Je možné ho používať v teplotnom rozsahu 0 °C až 70 °C, je vybavené káblom …
 

FP-BTA Plošný silomer

Dvojrozsahový senzor sníma silu medzi hornou a dolnou podstavnou plochou – a to v ťahu a v tlaku. Rozmery: 28 cm × 32 cm × 5 cm. Hmotnosť: približne 4,7 kg (jedná sa o masivny senzor, ktorý musí niečo vydržať, preto tak neobvykle veľká hmotnosť). Rozsahy: ťah 200 N, tlak 800 N, alebo ťah 800 N, tlak 3500 N. Maximálna …
 

GPS-BTA Čidlo tlaku plynu

Čidlo tlaku plynu umožňuje svojim rozsahom väčšinu bežných fyzikálnych, chemických a biologických experimentov. Meranou veličinou je absolútny tlak. Súčasťou je doplnková sada pre tlakové čidlo (striekačka so závitom, hadička a podobne). Rozsah: 0 - 210 kPa. Citlivosť: 0,05 kPa.
 

HD-BTA Senzor sily stisku ruky

Senzor sily stisku slúži k meraniu sily stisku ruky, alebo prstov. Rozsah: 0 - 600 N. Citlivosť: 0,21 N. Presnosť: ± 0,6 N.
 

LS-BTA Luxmeter

Čidlo reagujúce na intenzitu svetla obdobne ako ľudské oko (čo sa týka citlivosti na jednotlivé časti spektra). Tri merajúce rozsahy umožňujú skúmať osvetlenie v širokom rozmedzí svetelných podmienok. Rozsah: 0 lx až 600 lx, citlivosť 2 lx – vhodné pre meranie pri slabom osvetlení. Rozsah: 0 lx až 6000 lx, citlivosť 2 lx …
 

LGA-BTA Akcelerometer malých zrýchlení (do 5 g)

Akcelerometer s veľkým rozsahom, umožňujúcim použitie vo väčšine bežných experimentov z oblasti kinematiky a dynamiky. Rozsah: ± 50 m·s-2. Citlivosť: 0,028 m·s-2. Presnosť: ± 0,5 m·s-2.
 

MG-BTA Čidlo magnetického poľa (teslameter)

Dvojrozsahový senzor, vyznačujúci sa citlivosťou dostatočnou pre štúdium zemského magnetizmu a rozsahom umožňujúcim meranie pomerne silných polí trvalých magnetov, či elektrických spotrebičov. Rozsahy: ± 0,3 mT, ± 6,4 mT. Citlivosť: 0,0002 mT pri rozsahu ± 0,3 mT, 0,004 mT pri rozsahu ± 6,4 mT.
 

O2-BTA Kyslíkové čidlo

Senzor pre meranie koncentrácie kyslíku vo vzduchu umožňuje mnoho experimentov, najmä z oblasti biológie a chémie. Rozsah: 0 % až 27 % kyslíku vo vzduchu. Presnosť pri normálnom tlaku: ±1 %. Rozlíšenie: 0,01 %. Čas potrebný k 90% priblíženiu ku konečnej hodnote: cca 12 sekúnd (meranie prebieha na princípe difúzie, preto …
 

ORP-BTA Senzor oxidačno-redukčných potenciálov

Senzor oxidačno-redukčných potenciálov meria schopnosť roztoku byť oxidačným či redukčným činidlom. Rozsah: -450 až 1100 mV. Citlivosť: 0,5 mV. Čidlo je možné používať v teplotnom rozsahu 0 °C až 60 °C.
 

PH-BTA pH senzor

Čidlo kyslosti použiteľné nie len v chemických experimentoch. Rozsah: 0 - 14 pH. Citlivosť: 0,005 pH. Prevádzková teplota: 5 °C až 80 °C.
 

RH-BTA Čidlo relatívnej vlhkosti vzduchu

Senzor relatívnej vlhkosti vzduchu vhodný pre meteorologické merania. Prevádzková teplota: 0 °C až 85 °C. Rozsah: 0 % až 95 %. Citlivosť: 0,04 % z aktuálnej relatívnej vlhkosti. Presnosť: ±10 % z akutálnej relatívnej vlhkosti (pomocou starostlivej kalibrácie môžete dosiahnouť presnosť ±2 %). Poznámka: Presnosť je uvádzaná …
 
1  2  Ďalší