Katalógy 2018:

 

navi navi
navi navi
Katalóg WeDo Katalog EV3

 


Napíšte nám:

kontakt - edukační pomůcky EDUXE, LEGO Education, lego, duplo


Súťaže:

 

 


Súpravy LEGO Education pre základné, stredné a vysoké školy

 

Školské vzdelávacie programy

 

Výber uskutočníte z odkazov v texte, alebo z ponuky vľavo.

 

1. Tematický prístup - súpravy nájdete tu

Tematický prístup k organizácii vzdelávania je určený deťom na 1. stupni. Podstatou je modelovanie reálneho či fantazijného sveta s následnou simuláciou procesov, ktoré v ňom prebiehajú. Aktivity možno využiť vo všetkých vzdelávacích predmetch, raz z pohľadu matematiky, inokedy ekológie, alebo materského či cudzieho jazyka. Podľa zámeru môžete pracovať so súpravami Tvorivé modelovanie, Domov a rodina, Zvieratká, Doprava a Záchranná služba.

 

   

 

2. Stroje a mechanizmy - súpravy najdete tu

Základ programu tvoria súpravy DUPLO dielov a metodické materiály pre konštrukcie nejrôznejších strojov a mechanizmov. V deťoch mladšieho školského veku prebúda prirodzenú túžbu a nadšenie objavovať okolitý svet. Experimentovaním s modelmi deti ľahko pochopia, ako veci okolo nich pracujú a overia si podmienky rovnováhy, stability, nerovnováhy a mnoho ďalších.

 

3. Jednoduché a hnané stroje - súpravy nájdete tu

Súpravy LEGO® dielov, multimediálne metodické materiály a stavebné návody pomôžu žiakom 1. a 2. stupňa pochopiť zákonitosti sily, pohybu a energie, umožnia vykonávať merania so záznamami, bádať a experimentovať. Do základného vybaveníia patria elektromotor s batériovým boxom (konštrukcia hnaných strojov), súpravu môžeme rozšíriť o pneumatické systémy, alebo komponenty obnoviteľných zdrojov energie.

 

4. Robotika WeDo™ - súpravy nájdete tu

Obsahuje žiacke súpravy, software s multimediálnymi metodickými materiálmi a návody na konštrukciu modelov s príkladmi programov. Zoznámi žiakov 1. stupňa so základmi robotiky. Stavia modely so senzormi a motormi pripojenými k počítaču a pomocou jednoduchého ikonografického softwaru programujú ich inteligentné chovanie. Programovat môžu aj dianie na obrazovke, pracujú so zvukmi a obrazmi a vytvárajú virtuálne zariadenie, napríklad stopky.

 

5. Robotika MINDSTORMS® - súpravy nájdete tu

LEGO MINDSTORMS Education je program aplikovateľný na základných, stredných a vysokých školách. Základ tvoria robotické stavebnice, software a metodické materiály. Systém je otevorený softwaru a hardwaru iných výrobcov a má veľkú internetovú podporu. Žiaci a študenti stavajú modely robotov, ktoré pomocou ikonografického softwaru aj programujú. Dáta zo senzorov využívajú k zostaveniu ovládacieho programu, alebo ich spracovávajú do tabuliek a grafov.

  

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, sú ochranné známky spoločnosti LEGO. © The LEGO Group