Katalógy na stiahnutie:

 

Katalog EV3 navi_katalog
Katalog LogIT  

 


Napíšte nám:

kontakt - edukační pomůcky EDUXE, LEGO Education, lego, duplo


Súťaže:

 

 


Edukačné súpravy LEGO a DUPLO pre ranné vzdelávanie a materské školy

 

  Koncepcia ranného učenia sa od LEGO® Education

 

Variabilné konštrukčné súpravy LEGO Education, spoločne s kartami námetov činností a zábavnými triednymi aktivitami, sú určené deťom od 1½  do 7+rokov . Spoločne podnecujú prirodzenú detskú túžbu bádať, objavovať a učiť sa. Sú ideálnym materiálom pre individuálnu a aj organizovanú hru až šiestich detí súčasne.

 

Výber vhodných súprav zvolíte podľa typu kociek v prevedení DUPLO® (od  1½ roku) a LEGO (od 4 rokov) z ponuky vľavo.

 

       

 

Význam pro zdravý vývoj dieťaťa
Ranné učenie od LEGO Education zahrňuje sedem kategorií, ktoré pokrývajú najdôležitejšie, nižšie uvedené, oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

 

1. Tvorivé modelovanie
Súpravy obsahujú množstvo stavebných a špeciálnych dielov v rôznych veľkostiach, tvaroch, a živých farbách. Tieto materiály sú ideálne ku stimulácii detskej tvorivosti a fantázie.

 

2. Domov a rodina
Súpravy podnecují deti k prirodzenej hree v roliach, skúmániu rozličných životných prostredí, učí ich o postavení členov rodiny a ich povinnostiach, naučí ich chápať a akceptovať potreby a želania iných
3. Zvieratká
Súpravy deti zoznámia s rôznymi druhy zvieratiek, prostredím v ktorom žijú, starostlivosťou o ne, striedaním ročných období a poľnohospodárskymi plodinami. Rozvíjajú u nich schopnosť triediť, kategorizovať a logicky myslieť.

 

4. Záchranná služba
Pracou so súpravami sa deti viac priblížia potrebám a pocitom ľudí, ktorí sa ocitli v nebezpečenstve alebo v ohrození,  vrátane kriminality. Poskytujú možnosť tvorby pútavých príbehov a hru so striedaním rolí.
5. Doprava
Súpravy pre dopravu sú pre deti ohromnou výzvou ku skúmaniu podmienok cestovania, rôznych druhov vozidel, prepravy a dopravy v spoločnosti.
6. ABC 123
Súpravy sú navrhnuté k osvojeniu si základov gramotnosti a početných schopností. Poskytují deťom možnosť naučiť sa rozlišovať písmená, tvoriť slová, počítať a meriť, rozoznávať tvary a orientovať sa v priestore.
7. Stroje a mechanizmy
Deti od päť roko modelujú jednoduché stroje a mechanizmy. Naučí sa základným mechanickým princípom a poznajú, ako pracujú prevody, páky, kladky a kolesá s hriadeľmi.

 

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, sú ochranné známky spoločnosti LEGO. © The LEGO Group