Katalógy 2018:

 

navi navi
navi navi
Katalóg WeDo Katalog EV3

 


Napíšte nám:

kontakt - edukační pomůcky EDUXE, LEGO Education, lego, duplo


Súťaže:

 

 


EDUXE, váš partner vo vzdelávaní, distribútor učebných pomôcok LEGO Education

 

eduxe_1

 

 

 

EDUXE je vzdelávacia spoločnosť  zaoberajúca sa zavádzaním programov LEGO® Education na materské, základné, špeciálne, stredné a vysoké školy. K robotike LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 poskytuje podporu ponukou produktov ďaľších výrobcov.

 

Ako výhradný distribútor LEGO Education pôsobí na Slovensku a v Českej republike.

 

Vzdelávacie programy LEGO Education sú na školách na Slovensku uplatňované od roku 1991. V súčasnej dobe ich využíva na viac ako troch tisícoch školách dve tisíc proškolených pedagogických pracovníkov. Ich skúsenosti a záujem o ďalšiu spoluprácu nám potvrdzujú, že pomôcky a metodické materiály sú skutočným prínosom k modernizácii, zefektívňovaniu a humanizácii vzdelávania mladej generácie.

 

Súpravy LEGO Education môžu byť používané jednotlivo, pre prácu malej skupiny žiakov a študentov, alebo ako učebne, pre prácu celej triedy (informujte se u EDUXE). K učebniam ponúkame školenie so získaním Osvedčenia a možnosť využívat Servis EDUXE. Držiteľom Osvedčenia zasielame katalógy a informácie o nových produktoch, metodických materiáloch a pripravovaných akciách, zabezpečíme jim výmenu či doplnenie chýbajúcich a stracených dielov a pod.

 

EDUXE ponúka moderné učebné pomôcky, ktoré  spoločně s navrhnutými postupmi priaznivo formujú atmosféru vzdelávacieho prostredia, vnášajú do neho tvorivosť s prirodzenou túžbou vzdelávať sa. Našou snahou je poskytnúť žiakom a študentom kvalitný atraktívny materiál, ktorý sa pôsobením kreativního pedagóga zmení na účinný edukační prostriedok. Za týmito myšlienkami stojí tím EDUXE.

 

Spoločne se tešíme na budúcu spoluprácu.  

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, sú ochranné známky spoločnosti LEGO. ©2011 The LEGO Group